Preskoči na vsebino
nalagam novice...

BINKOŠTI

 

VABILO OTROKOM za sodelovanje pri branju za Slomškovo bralno priznanje

Knjige za vsa tri obdobja šolanja (tri triade) dobite na naslovu VEROUK / SLOMŠKOV BRALNO PRIZNANJE.
Zaključna prireditev s podelitvijo priznanj bo  27. 5. 2018.

 

Nadškofov govor 

... pri maši za domovino, dec. 2017.

... voščilo za Božič in novo leto

 

Papežev kotiček

Od prvih stoletij dalje je bilo naravno, da se je po kopeli prerojenja, ki človeka po Bogu na novo ustvari v resnični svetosti (prim. Ef 4,24), novokrščence obleklo v novo belo oblačilo, ki kaže sijaj življenja v Kristusu in Svetem Duhu. Belo oblačilo, ki simbolično izraža to, kar se je zgodilo pri zakramentu, razglaša stanje spremenjenih v božjo slavo, je razlagal sveti oče med današnjo katehezo.

Kaj pomeni obleči Kristusa, nam pove sv. Pavel, ko razlaga kreposti, ki jih krščenci morajo gojiti: »Kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si torej oblecite čim globlje usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost. Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu, če se ima kateri kaj pritožiti proti kateremu. Kakor je Gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuščajte. Nad vsem tem pa naj bo ljubezen, ki je vez popolnosti« (Kol 3,12-14).

Nismo mi luč. Kristus je luč

Tudi obredna izročitev plamena, vzetega z velikonočne sveče, spominja na učinek krsta. »Prejmite Kristusovo luč,« pravi duhovnik. Kot je izpostavil papež, nas te besede spominjajo, da nismo mi luč, ampak je luč Jezus Kristus (glej Jn 1,9; 12,46), ki je vstal od mrtvih in premagal temo zla. »Mi smo poklicani sprejeti njegov sijaj! Kakor plamen velikonočne sveče daje luč posameznim svečam, tako ljubezen Gospoda Vstalega vnema srca krščenih in jih napolnjuje z lučjo in toploto.« 

Od starodavnih časov dalje se je zakramentu krsta reklo tudi »razsvetljenje«, novokrščence pa se je imenovalo »razsvetljeni«.

Biti otroci luči in vztrajati v veri

To je namreč krščanska poklicanost: »vedno hoditi kakor otroci luči in vztrajati v veri«. Če gre za otroke, je naloga staršev, skupaj z botri in botrami, da skrbijo za ohranjanje plamena krstne milosti pri svojih najmanjših ter jim pomagajo vztrajati v njihovi veri. »Krščanska vzgoja je pravica otrok,« je poudaril papež. »Njen namen je postopoma jih voditi pri spoznavanju Božjega načrta v Kristusu. Tako bodo lahko osebno potrdili vero, v katero so bili krščeni.«

Živa Kristusova navzočnost, ki jo je treba v sebi varovati, braniti in širiti, je svetilka, ki osvetljuje naše korake, je luč, ki usmerja naše izbire, je plamen, ki greje srca pri hoji proti Gospodu, pri čemer nas usposablja, da pomagamo tistemu, ki hodi z nami, vse do neločljivega občestva z Njim. Tisti dan, pravi Razodetje, »ne bo več noči in ne bodo potrebovali ne luči svetilke ne sončne luči, kajti razsvetljeval jih bo Gospod Bog in kraljevali bodo na veke vekov« (prim. Raz 22,5).

Naj milost tvojega krsta obrodi sadove

Obhajanje krsta se sklene z molitvijo Očenaš, ki je lastna skupnosti Božjih otrok. Otroci, ponovno rojeni v krstu, 

bodo namreč polnost daru Svetega Duha prejeli pri birmi in se bodo udeleževali evharistije, s tem pa se učili, kaj pomeni obračati se na Boga in ga klicati Oče.

Ob koncu sklopa katehez o krstu je papež Frančišek vsakemu namenil povabilo, ki ga je izrazil že v apostolski spodbudi Gaudete et exsultate: »Pusti, da milost tvojega krsta obrodi sadove na poti svetosti. Pusti, da je vse odprto za Boga in zato izberi Njega, vedno znova izberi Boga. Ne obupaj, ker imaš moč Svetega Duha, vse dokler je potrebno, saj je svetost pravzaprav sad Svetega Duha v tvojem življenju (prim. Gal 5,22-23).«

 

Šale