Osnovni podatki župnijeNaslov Župnija Marijinega oznanjenja Pre&scaron;ernov trg 4 1000 Ljubljana Župnijska pisarna PON, TOR, ČET: 11h-12h&nbsp; in 17h-18h PET:&nbsp; 11h-12h Tel.:&nbsp;&nbsp; 00386 - 1 - 242 93 00 Fax:&nbsp;&nbsp; 00386 - 1 - 242 93 13 Elektronska po&scaron;ta&nbsp; lj.center@ofm.si Transakcijski račun&nbsp; 24200-9010109836 &nbsp; TEOKAFE Srečanje župljanov ob zanimivih in aktualnih temah vsak 1. torek ob 20.00&nbsp; v Klarini sobi. Tematika srečanja je vedno objavljena v OZNANILIH. &nbsp; Župnijski praznik ali farno žegnanje &nbsp; Upodobitev oznanjenja v domači župnijski cerkvi in v&nbsp; Melozzo da Forl&igrave;. Marijino oznanjenje je za nas kristjane dogodek, ko je angel Gabrijel Mariji napovedal, da bo čudežno rodila sina Jezusa, Božjega sina. Marijino oznanjenje je tudi praznik, ko se kristjani spominjamo tega dogodka. Praznik Marijinega oznanjenja se praznuje 25. marca po katoli&scaron;kem in po pravoslavnem koledarju. (Če 25. marec slučajno pride na veliko noč ali velikonočno tridnevje, se praznik Marijinega oznanjenja prestavi za 1 teden - to se je zgodilo npr. leta 2005.) Marija v času, ko se je zgodilo oznanjenje, živela v Nazaretu in je bila stara le malo čez 13 let. Bila je zaročena s Jožefom (torej mu je bila obljubljena za ženo), vendar pa &scaron;e nista imela spolnih odnosov, kar se v bibličnem jeziku izraža z besedami, da &scaron;e ni (s)poznala moža. Evangelij po Luku pravi: V &scaron;estem mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret, k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hi&scaron;e, in devici je bilo ime Marija. Angel je vstopil k njej in rekel:&nbsp;&raquo;Pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj!&laquo;&nbsp;Pri teh besedah se je vznemirila in premi&scaron;ljevala, kak&scaron;en pozdrav je to. Angel ji je rekel:&nbsp;&raquo;Ne boj se, Marija, kajti na&scaron;la si milost pri Bogu. Glej, spočela bo&scaron; in rodila sina, in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvi&scaron;jega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo v Jakobovi hi&scaron;i vekomaj; in njegovemu kraljestvu ne bo konca.&laquo;&nbsp;Marija pa je rekla angelu:&nbsp;&raquo;Kako se bo to zgodilo, ko ne poznam moža?&laquo;&nbsp;Angel ji je odgovoril:&nbsp;&raquo;Sveti Duh bo pri&scaron;el nadte in moč Najvi&scaron;jega te bo obsenčila, zato se bo tudi Sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji Sin. Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti; in to je &scaron;esti mesec njej, ki so jo imenovali nerodovitno. Bogu namreč ni nič nemogoče.&laquo;&nbsp;Marija pa je rekla:&nbsp;&raquo;Glej, Gospodova služabnica sem, zg&ocirc;di se mi po tvoji besedi!&laquo;&nbsp;In angel je &scaron;el od nje. (Lk 1,26-38) Marijino oznanjenje je tudi praznik materinstva in se praznuje kot materinski dan. Po starem kr&scaron;čanskem izročilu je Marijina hi&scaron;a, kjer se je zgodilo oznanjenje, ostala ohranjena v Nazaretu do konca 13. stoletja. Potem pa ji je grozilo poru&scaron;enje, zato so angeli dvignili celo hi&scaron;o in jo prenesli na Trsat (danes del mesta Reka, Hrva&scaron;ka) kjer je stala od 10. maja 1291 do 10. decembra 1294, ko so angeli hi&scaron;o prenesli naprej v Loreto, Italija. Tam so okoli Marijine hi&scaron;e postavili cerkev in tako preprečili, da bi jo angeli odnesli &scaron;e kam drugam. Loreto in Trsat sta dandanes znani romarski poti. Marijino oznanjenje je pogost motiv, ki so ga upodabljali &scaron;tevilni znani slikarji. VIR: Wikipediahttp://www.marijino-oznanjenje.si/index.php/content/display/24<![CDATA[]]>