Preskoči na vsebino


Blagoslovi za tri svete večere

Božični čas je milostni čas, ko nas praznik Gospodovega rojstva vsako leto spominja, da nas Bog tako ljubi, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak imel večno življenje (prim. Jn 3,17). Druga božja oseba sprejme po Mariji našo človeško naravo in postane pravi človek.

Nevidni Bog postane viden, da ga moremo poslušati in posnemati. Bog postane človek zato, da bi mi živeli božje življenje. Praznik Gospodovega rojstva je vedno sodoben, ker se more vsak čas izvršiti božja zamenjava. Vsak dan, vsak trenutek nam Bog daje Kristusa, mi pa se moramo po Kristusu darovati Bogu.

V mnogih naših krajih je lepa navada, da na vse tri svete večere (božični večer, na večer starega leta in na predvečer Gospodovega razglašenja ali Treh kraljev) pokropimo in s kadilom pokadimo domačo hišo (stanovanje) in vse druge prostore, ki so naša last. S tem dejanjem izpovemo, da je Bog stvarnik in vzdrževalec vsega, da morejo tudi gmotne stvari pomagati k človekovemu izpopolnjevanju in služenju Bogu, da bo nastal nov svet po posebnem božjem posegu. Hkrati kličemo božje varstvo v naše vsakdanje življenje. Blagoslovi se najprej in predvsem ozirajo na Boga in poudarjajo njegovo veličino in dobroto; ker pa posredujejo božje darove, se ozirajo tudi na ljudi, ki jih Bog s svojo previdnostjo vlada in varuje; usmerjeni so pa tudi na ustvarjene reči, ko Bog z njihovo obilico in raznovrstnostjo blagoslavlja človeka.

Kdo lahko blagoslavlja? Blagoslavlja lahko škof, duhovnik, diakon, pa tudi vsak kristjan, ki blagoslavlja v moči skupnega duhovništva, ki ga je prejel pri sv. krstu in sv. birmi in v moči lastne službe (kot so starši do svojih otrok).


BLAGOSLOV JASLIC IN DOMA
(I. sveti večer)

Družinske jaslice in naš dom lahko vsako leto znova blagoslovimo v družini. To opravilo lahko opravi družina sama tako, da se na božični večer zbere pri jaslicah. Dobro je, da si pripravimo blagoslovljeno vodo. Če je mogoče, naj otroci vzamejo krstne sveče in jih prižgane držijo med blagoslovom v rokah. Blagoslov začnemo tako, da se vsi člani zberejo ob jaslicah. Prižgemo krstne sveče. Za začetek lahko zapojemo kakšno božično pesem (Sveta noč ali Poslušajte vsi ljudje ali kakšno drugo). Nato oče ali mati začne z znamenjem križa:

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Vsi odgovorijo: Amen.

Eden od članov družine prebere Božjo besedo.
(Lk 2,15-20)

Berilo iz svetega evangelija po Luku.
Ko so angeli šli od njih v nebo, so pastirji govorili drug drugemu: »Pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod!« Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli. Ko so to videli, so povedali o besedi, ki jim je bila rečena o tem otroku. In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo rečeno.
Božja beseda.

Vsi odgovorijo: Bogu hvala.

Če je možno, se pogovorimo o prebranem odlomku, sicer pa zapojemo ali poslušamo kakšno božično pesem.

Sledijo prošnje.

1. Gospod Jezus prosimo te za našo župnijo in za vse tiste, ki so osamljeni, telesno ali duševno prizadeti, zapostavljeni ali trpijo krivico.
Vsi odgovorimo: prosimo, te usliši nas.

2. Gospod Jezus prosimo te za vse tiste, ki poklicno skrbijo za bolne, ostarele, reveže in kaznjence.
Vsi odgovorimo: prosimo te usliši nas.

3. Gospod Jezus prosimo te za novorojenčke, za otroke vseh starosti in za mladino.
Vsi odgovorimo: prosimo te usliši nas.

4. Gospod Jezus prosimo te za vse naše pokojne sorodnike.
Vsi odgovorimo: prosimo te usliši nas.

5. Gospod Jezus prosimo te za našo družino, da bi se dobro razumeli in si radi med seboj odpuščali.
Vsi odgovorimo: prosimo te usliši nas.

6. Gospod Jezus, pomagaj nam, da bomo lepo v miru praznovali božične praznike.
Vsi odgovorimo: prosimo te usliši nas.

Če imamo kakšno posebno prošnjo, jo lahko dodamo.

Nato molimo:
Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Očetu.

Sedaj oče ali mama moli blagoslovilno molitev:

Nebeški Oče, ti si nas ustvaril. Po tvoji dobroti in previdnosti smo postali družina. Nocoj se tega še posebej veselimo in smo srečni, da spadamo skupaj.
Prosimo te, bodi z nami in blagoslovi te jaslice. Naj nas spominjajo rojstva tvojega Sina Jezusa Kristusa. Priznavamo ga za svojega Boga in Odrešenika in te skupaj z njim hvalimo in slavimo. Prosimo te tudi, blagoslovi našo družino in dom. Naj bo kraj tvojega miru. Naj v njem ne vlada sovraštvo, ampak ljubezen; naj v njem ne bo nesloge, temveč edinost. Namesto užaljenosti in krivice naj bo v njem odpuščanje. Zmota naj se umakne resnici, vera naj premaga dvom. V njem naj ne bo tesnobe, ampak upanje, naj ne bo teme greha, ampak luč tvoje milosti, naj ne bo žalosti, ampak veselje. Naj ne bo bolezni, temveč dušno in telesno zdravje. Tvoj blagoslov naj nas spremlja na poti v tvoj nebeški dom, kjer te bomo hvali in slavili. Po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi odgovorimo: Amen.

Oče ali mati pokropita z blagoslovljeno vodo jaslice in stanovanje. To lahko naredimo v popolni tišini ali molimo desetko rožnega venca (ali kakšno drugo molitev: O Jezus blagoslovi me, Sveti angel…) ali pojemo kakšno božično pesem.

Na koncu oče in mati pokrižata na čelu drug drugega in otroke z blagoslovljeno vodo. Pri tem govorita: Naj te Gospod blagoslovi v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.


BLAGOSLOV DOMA NA STARO LETO
(II. sveti večer)

Na zadnji dan leta naj bi se družina zahvalila Bogu za vse prejete milosti v preteklem letu in ga prosila za pomoč v novem. Poleg udeležbe pri zahvalnem bogoslužju v cerkvi, naj bi tudi domá našli čas za skupno molitev, v katero vključi blagoslov dóma s kropljenjem in kjer je možno tudi kajenjem (s takšnim kadilom, kot ga uporablja duhovnik v cerkvi).

Bogoslužje začnemo pri družinski mizi, na katero smo postavili križ, svečo, Sveto pismo, blagoslovljeno vodo in če je mogoče pripravimo tudi kadilo. Otrokom lahko damo v roke njihove krstne sveče. Prižgemo svečo oz. sveče in obred začnemo s primerno pesmijo ali glasbo ali samo z znamenjem križa.

Oče ali mati začneta z znamenjem križa:
V imenu očeta in Sina in Svetega Duha.
Vsi odgovorijo: Amen.

Eden od staršev prebere naslednje besedilo ali pove kaj podobnega:

Potekajo zadnje ure starega leta. Ob tej priložnosti se ozrimo v preteklo leto in poglejmo naš duhovni napredek v dobrem, v modrosti, v odpuščanju, v obisku svete maše, družinske molitve. Ali smo se res trudili v teh stvareh? Kakšno dogodki so se v tem letu dogodili v naši družini? Ko se oziramo na prehojeno pot v tihoti kličimo Božjega blagoslova na vse naše trenutke preteklega leta, na dogodke veselja in radosti, še posebej pa na naše težke, boleče in trpeče dogodke. Naj pride Božji blagoslov na našo skupno prehojeno pot tega leta.

V tihoti naj vsak zase premisli svoje življenje v preteklem letu in kliče Božjega blagoslova na vse trenutke in dogodke v tem letu.

Nato eden od članov družine prebere Božjo besedo.
Mt (6,25.31-34)

Berilo iz svetega evangelija po Mateju
Jezus nam pravi: »Ne skrbite za svoje življenje, kaj boste jedli ali kaj boste pili, in ne za svoje telo, kaj boste oblekli. Ali ni življenje več kot jed in telo več kot obleka? Ne skrbite torej in ne govorite: ›Kaj bomo jedli ali kaj bomo pili ali kaj bomo oblekli?‹ Po vsem tem sprašujejo pogani. Saj vaš nebeški Oče ve, da vse to potrebujete. Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo. Ne skrbite za jutri, kajti jutrišnji dan bo skrbel sam zase. Dovolj je dnevu njegovo zlo.«
Božja beseda.

Vsi odgovorijo: Bogu hvala.

Če je možno, se pogovorimo o prebranem odlomku. Nato molimo naslednjo molitev:

Gospod mojih ur in mojih let. Dal si mi veliko časa. Čas je že za menoj, čas je še pred menoj. Bil je moj in bo moj in podaril si mi ga ti. Zahvaljujem se ti za vsak udarec ure in za vsako jutro, ki ga vidim. Ne prosim te, da mi daš več časa. Prosim te za modrost, da bi vse ure napolnil.
Prosim te, da bi znal nekaj svojega časa ohraniti za to, kar ni ukaz in dolžnost: nekaj za tišino in zbranost, nekaj za igro in razvedrilo, nekaj za ljudi ob robu mojega življenja, ki potrebujejo človeka.

Prosim te za prizadevnost, da svojega časa ne izgubljam, ne zapravljam, ne tratim. Vsaka ura je kot košček njive: rad bi jo preoral, rad bi v brazde sejal ljubezen, take misli in besede, ki bodo obrodile sad. Gospod, blagoslovi moje leto!

Nato oče ali mati molita naslednjo blagoslovno molitev, vsi stojijo:

Bog, naš Oče, ob sklepu starega leta se ti iz vsega srca zahvaljujemo za vse prejete milosti in vsak trenutek življenja: srečen in manj srečen. Vse to darujemo tebi in te prosimo, blagoslovi nas, naše življenje in naš dom, da nas bo vse, kar se v njem dogaja in se bo dogajalo, vodilo k tebi. Po Kristusu, našem Gospodu.
Vsi odgovorijo: Amen.

Nato oče ali mati pokropita z blagoslovljeno vodo (če je kadilo tudi pokadita) hišo oz. stanovanje. To lahko naredimo v popolni tišini ali tako, da med kropljenjem molimo desetko rožnega venca (ali kakšno drugo molitev: O Jezus blagoslovi me, Sveti angel…) ali pojemo kakšno božično pesem.

Potem vsi skupaj (če med kropljenjem nismo molili) molimo: Oče naš, Zdrava Marija in Slava Očetu.

Na koncu oče in mati pokrižata na čelu drug drugega in otroke z blagoslovljeno vodo. Pri tem govorita: Naj te Gospod blagoslovi v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.


BLAGOSLOV DOMA ZA PRAZNIK GOSPODOVEGA RAZGLAŠENJA
(III. sveti večer)

Praznik Gospodovega razglašenja ali Treh kraljev so naši predniki praznovali kot »tretji božič« (drugi je bil na staro leto), torej prav tako slovesno kot sam sveti večer. Prav je, da mu tudi danes posvetimo dovolj pozornosti, saj se Cerkev na ta dan spominja ne le prihoda modrih, ampak tudi Jezusovega krsta v Jordanu in Jezusovega prvega čudeža v Kani.

Bogoslužje začnemo pri družinski mizi, na katero smo postavili križ, svečo, Sveto pismo, blagoslovljeno vodo in če je mogoče pripravimo tudi kadilo. Otrokom lahko damo v roke njihove krstne sveče. Prižgemo svečo oz. sveče in obred začnemo s primerno pesmijo (Glejte trije kralji – na melodijo Tam stoji pa hlevček) ali pa kar z znamenjem križa.

Oče ali mati začneta z znamenjem križa:
V imenu očeta in Sina in Svetega Duha.
Vsi odgovorijo: Amen.

Nekdo od odraslih moli kratko molitev:

Vsemogočni Bog, praznujemo dan, ki je zaznamovan s tremi velikimi deli: Modri se po dolgem iskanju poklonijo Jezusu, ki ga pri krstu v Joradnu razodeneš kot svojega Sina, Jezus napravi v Kani prvi čudež. Hvala ti, o Bog za vse te skrivnosti. Prosimo te, naj nas današnji praznik utrdi v veri in poveže v ljubezni. Po Kristusu, našem Gospodu.
Vsi: Amen.

Nekdo od članov družine prebere odlomke iz Svetega pisma.
(Mt 1,1-12)

Berilo iz svetega evangelija po Mateju.
Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji v dneh kralja Heroda, so prišli modri z Vzhoda v Jeruzalem in govorili: »Kje je ta, ki se je rodil kot judovski kralj? Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit.« Ko je kralj Herod to slišal, se je vznemiril in ves Jeruzalem z njim. Sklical je vse vélike duhovnike in pismouke ljudstva ter pri njih poizvedoval, kje je rojen Mesija. Rekli so mu: »V Betlehemu v Judeji, kajti takóle je pisano po preroku: In ti, Betlehem, dežela Judova, nikakor nisi najmanjši med Judovimi voditelji; iz tebe bo namreč prišel vodnik, ki bo pasel moje ljudstvo Izraela.« Tedaj je Herod skrivaj poklical modre in od njih natančno poizvedel o času, ko se jim je prikazala zvezda. Nato jih je poslal v Betlehem in rekel: »Pojdite in natančno raziščite glede deteta. Ko ga najdete, mi sporočite, da se mu pojdem tudi jaz poklonit!« Po kraljevih besedah so se modri odpravili na pot; in glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete. Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselili. Stopili so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj in ga počastili. Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. In ker so bili v sanjah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Herodu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo.
Božja beseda.

Vsi: Bogu hvala.

Po prebrani Božji besedi je nekaj časa tihota, nato pa molimo prošnje (glej str. 4), ali pa naslednji Psalm:
(Ps 72, 10-14.17-19)

Psalm 72

Kralji iz Taršíša in z otokov
naj izročajo darove,
kralji iz Sabe in Sebe
naj prinašajo davek.
Vsi kralji naj se mu klanjajo,
vsi narodi naj mu služijo.
Zakaj rešil bo ubogega, ki kliče na pomoč,
nesrečnega, ki nima pomočnika.
Sočutje bo imel do slabotnega in ubogega,
odrešil bo duše ubogih.
Pred zatiranjem in nasiljem jih bo rešil,
v njegovih očeh bo njihova kri dragocena.
Njegovo ime naj ostane na veke,
njegovo ime naj se širi pred soncem.
V njem naj se blagoslavljajo,
vsi narodi naj ga blagrujejo.
Naj bo slavljen GOSPOD Bog, Izraelov Bog,
ki opravlja čudovita dela, on edini.
Naj bo slavljeno ime njegove slave na veke,
naj se napolni z njegovo slavo vsa zemlja.
Amen in amen.

Oče ali mati moli blagoslovno molitev:

Dobri Oče, rojstvo tvojega Sina nam je vlilo novih moči za vsakdanje življenje. Z zaupanjem zremo v prihodnost, saj verujemo, da nas spremlja tvoja ljubeča roka. Prosimo te, blagoslovi nas in naš dom, da bo naša vera trdna in močna, naša srca pa odprta vsem, ki nas potrebujejo. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.
Vsi: Amen.

Nato oče ali mati pokropita hišo (stanovanje) z blagoslovljeno vodo in če je mogoče jo tudi pokadita s kadilom. Vmes lahko molimo ali pa pojemo kakšno pesem. Po obhodu hiše (stanovanja) se ustavimo pri vhodnih vratih, na katera napišemo s kredo: 20 G + M + B 04 (letnica). Pri tem oče ali mati prosi:

Kristus, blagoslovi to hišo (stanovanje) in vse, ki v njej prebivamo. Amen.

Obred sklenemo z molitvijo: Oče naš, Zdrava Marija in Slava očetu. Nato se vsi pokrižajo z blagoslovljeno vodo. Lahko zapojemo še kakšno božično pesem.


VIR: Župnija Murska Sobota (kaplan Robert Brest)
Print Friendly and PDF