Prenova v duhu - karizmatična prenova katoliške cerkveima srečanja vsak četrtek od 18.00 do 20.00 ure v Frančiškovi dvorani.      Pridi, Gospod Jezus! Z močjo svojega Duha prenovi obličje zemlje! Raz 22,20) Prenova v Duhu ali Karizmatična prenova je najprej in predvsem Božji dar. Ne gre za kakšno izrazito specifično duhovnost, temveč le za resno razumljeno, mišljeno in živeto katoliško krščanstvo, katerega bistveni del je tudi dar Svetega Duha.   Zakaj karizmatična?   Uresničenje Jezusove in Očetove obljube o Tolažniku (Jn 16,7) oziroma moči z višave (Lk 24,49) je na binkoštni praznik in pozneje v prvih krščanskih občinah rodilo sadove, ki jih imenujemo karizme - darove Svetega Duha. Karizme v Cerkvi obstajajo tudi danes. Vsako krščansko občestvo v Cerkvi je lahko veselo in hvaležno, če mu Sveti Duh nakloni svoje darove, ki si jih je treba želeti in zanje moliti.   Karizmatična izkušnja prve Cerkve, zapisana v Svetem pismu, je gotovo temelj vsakega govora o karizmah v Cerkvi danes. Začetek govora o karizmah je Jezusova obljuba apostolom, da bodo prejeli moč z višave (Lk 24,49) - to je Svetega Duha - kar se uresniči v Apd 2,1–13, kjer beremo o darovih Duha.   Karizmatičnost je v resnici bistveni element krščanstva, vključen v prenovo vere in Cerkve. Ni se nam treba bati, da bi karizme ali karizmatična molitvena občestva "porušila" obstoječi Cerkveni red in vodila v zmedo, saj Sveti Duh ne ruši tistega, kar je sam sezidal.   Prenova v Duhu ni gibanje   Prenova v Duhu je poseben duhovni tok v pokoncilski Cerkvi. Pred njegovim začetkom je papež Janez XXIII. molil: "Blaženi Božji Duh, (...) obnovi v našem času svoja čudovita dela kot nove binkošti."   Je nova smer, ker je nastala šele po II. vatikanskem Cerkvenem zboru, a je stara, ker se sklicuje na življenje prvih krščanskih občestev, kakor jih opisujejo Apd. Kot pravi kardinal Suenens: "Če si razlagamo Prenovo kot "gibanje" med drugimi gibanji pomeni, da ne razumemo njene narave; to je vzgib Svetega Duha, ponujen celotni Cerkvi, da bi se njeno življenje znova pomladilo. Duša Prenove - izlitje Svetega Duha - je milost binkoštne poživitve ponujeno vsem kristjanom." Prenovitelj je Sveti Duh.   Več o Prenovi v Duhu preberite v knjigi V nove binkošti patrov frančiškanov Petra Vrabca in Michela Kurena.   Zgodovina     Prenova v Duhu se je začela leta 1967 v ZDA, ko je skupina študentov katoliške univerze v Duquesnu v Pittsburghu na duhovnem vikendu zavzeto premišljevala binkoštni dogodek prve Cerkve. Molili so k Svetemu Duhu, da bi milost prvih binkošti tudi sami doživeli. Prišlo je do izlitja Svetega Duha z manifestacijo karizem, tako kot beremo v Svetem pismu. Za ta dogodek se je v katoliških krogih v ZDA hitro razvedelo in karizmatična molitvena občestva so se brez kakršnekoli reklame in organizirane podpore naglo - toda vsekakor tudi s priložnostnim živim pričevanjem udeležencev po vsem svetu - razširila po vsej ZDA in nato po vsem svetu.   Danes v molitvena občestva Prenove v Duhu redno prihaja več kot 100 milijonov katoličanov po vsem svetu, kar pomeni, da je daleč najmočnejši pokoncilski duhovni tok v Cerkvi.   Pri nas se občestva Prenove v Duhu (trenutno jih je več kot 60) zbirajo že več kot 20 let. Značilnosti, sadovi, cilji   Glavna značilnost je kristocentričnost, saj je Jezus Kristus začetek in konec vsakega našega snovanja, vse milosti prihajajo od Njega. Sledita dva stebra, iz katerih vse izvira:slavilna molitev izlitje Svetega Duha s karizmami (krst v Svetem Duhu). Sadovi ljubezen do Božje besede v Svetem pismu intimna povezanost z Bogom v molitvi otroško zaupanje potreba po adoraciji, kontemplativnosti spontano nastajanje in gojitev bratske ljubezni močna želja po pričevanju, apostolatu, evangelizaciji nova ljubezen do Cerkve in zakramentov močna želja po svetosti in zavest o realnosti duhovnega boja v nas poudarjena marijanskost Spodbujamo   K nenehnemu spreobračanju k Jezusu Kristusu, našemu Odrešeniku odprtost za delovanje in moč Svetega Duha sprejemanje darov (karizem) Svetega Duha v vsej Cerkvi evangelizacijo z močjo Svetega Duha nevernih in novo evangelizacijo kristjanov, kulture in vse družbe nenehno rast k svetosti in vključevanje karizem v življenje Cerkve. Kaj delamo? Molitvena občestva   Vsak teden se zbiramo v molitvenih občestvih, kjer veselo slavimo Gospoda. Slavilna molitev je po splošnem mnenju biblicistov prva molitev Svetega pisma, pred zahvalno in prosilno, in to ne le v psalmih. Gospoda slavimo z vsem svojim bitjem, ker smo celovita bitja in ker tako naroča Sveto pismo. Sveti Avguštin, ki je še posebej spodbujal dvigovanje rok, pravi, da so nebesa eno samo ljubezensko slavljenje Boga, da pa se moramo na to pripravljati in "vaditi" že na zemlji, saj je slavilna molitev predokus nebes (Razlaga psalmov 148,1).   Izlitje Svetega Duha     Prirejamo seminarje življenja v Duhu, na katerih se s predavanji in poglobljeno vodeno osebno molitvijo pripravimo na izročitev svojega življenja Jezusu Kristusu. Kaj je izlitje Svetega Duha? To ni nov zakrament, vseeno pa je velik dar, milost. Je osebno srečanje z živim Bogom. "Molitev za "krst v Svetem Duhu" ali izlitje Svetega Duha je molitev osebne izročitve svojega življenja Gospodu Jezusu Kristusu. Pogosto ta dogodek spremlja glosolalija ali govorjenje v jezikih." (nadškof Paul Josef Cordes)   Seminarji, maše za ozdravljenje, moitev za osvobajanje   S seminarji za evangelizacijo se vključujemo v prizadevanja Cerkve za evangelizacijo. Pripravljamo maše za ozdravljenje notranjih ran in ozdravljenje družinskega debla. Molimo za posameznike, ki iščejo pomoč pri Bogu in mu želijo izročiti svoje življenje, tudi v molitvi za osvobajanje po metodi Neala Lozana.   Poučevanje   Vršimo ga prek rednih srečanj animatorjev (voditeljev), v molitvenih občestvih, na seminarjih in duhovnih vajah. Enkrat na leto se dobimo na vseslovenskem srečanju molitvenih občestev Prenove v Duhu.   Založništvo   Mesečno izdajamo revijo Prenova. Izdajamo tudi razno karizmatično literaturo in slavilno glasbo.   VIR: Gibanje Prenova v Duhuhttps://www.marijino-oznanjenje.si/index.php/content/display/75